Điện thoại
0985 482 822

Dịch Vụ Vận Tải Hành Khách

24-02-2022

Đầu tư đổi mới phương tiện sẽ góp phần giảm bớt chi phí, góp phần nângcao năng suất lao động hạ giá thành (trong khi giá cước vận tải không giảm) nângcao hiệu quả kinh doanh.Phương tiện mới sẽ làm chất lượng dịch vụ tăng từ đó gián tiếp nâng caohiệu quả kinh doanh.Xuất phát từ thực trạng phương tiện vận tải Công ty,

Công ty nên đẩy mạnhđổi mới phương tiện, nâng cao năng lực vận tải nhất là đối với tuyến chất lượngcao từ đó nâng cao sức cạnh tranh.Hiện nay, công tác đổi mới phương tiện vận tải luôn được Công ty quan tâm.Hàng năm Công ty đều lập dự án thay thế chuyển đổi, đầu tư mới phương tiện. 

Dự án này được lập rất chi tiết, tỉ mỉ căn cứ vào kế hoạch vận doanh thu năm2011 để đề ra các phương án. Dự án là kết quả làm việc khoa học của cán bộphòng vật tư kỹ thuật. Không chỉ căn cứ vào nhu cầu vận tải hành khách mà còndựa trên tiềm lực tài chính của Công ty, năng lực hiện tại của các phương tiện vận tải.

 


Zalo
Hotline: 0985 482 822